Od června intenzivně pracujeme na dvou nutných opravách mostů nacházejících se na silnici I/13 v úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov. Opravy probíhají současně a o víkendu se přesunuly do druhého jízdního pruhu ve směru na Karlovy Vary. Nyní zde probíhají bourací práce stávajících vozovek a v druhé polovině týdne se chystáme na demolici stávající římsy.

Dvě částečné uzavírky na silnici I/13 řídí přes den regulovčíci a po pracovní době semafory. Obě opravy v celkové hodnotě 1,839 Kč bez DPH plánujeme ukončit v říjnu.

Most přes Prunéřovský potok u Vernéřova měl po dopravní nehodě poškozené svodidlo a římsu, proto zde bylo nutné provést odfrézování vozovky, demolici římsy a demontáž zábradlí. Druhá oprava se týká mostu mimoúrovňového křížení silnice I/13 se silnicí III. třídy u odbočky na Hasištejn, kde bylo nevyhovující zábradlí, degradované římsy a při odkrytí se zjistilo, že zde chyběla izolace.

 

Print Friendly, PDF & Email