Od 1. dubna až do 30. června potrvá oprava pravé strany silnice I/13 Chomutov – OK Kaufland. Oprava povrchu komunikace v délce 2 km (staničení 54,170–56,220) bude provedena ve dvou etapách. V první etapě (1. 4. 2021–16. 5. 2021) bude opraven pravý jízdní pruh ve směru Most a ve druhé etapě (17. 5. 2021–30. 6. 2021) bude opraven levý jízdní pruh ve směru Most. Celkem budou opraveny tři vrstvy asfaltového souvrství v tl. SMA 8NH 40mm, ACL 16 70mm, ACP 22 90mm. V rámci prací dojde k omezení dopravy ve smyslu snížení rychlosti a zúžení komunikace na 3 metry.

Současně bude provedena oprava komunikace I/13 Jirkov – LIDL  v délce 400 metrů (staničení 56,427–56,817). Tato komunikace bude po provedení oprav předána městu. Řidiči musejí počítat s objízdnou trasou dle značení.

Zhotovitelem obou oprav je COLAS CZ, a.s.

 

Print Friendly, PDF & Email