Rekonstrukci mostu Mojžíř (ev. č. 62-007) na silnici I/62 plánujeme zahájit v polovině roku 2024 a dokončit v druhé polovině roku 2026. Realizace stavby proběhne v několika etapách a bude rozdělena do dvou stavebních sezón. Před zahájením stavebních prací bude provoz na mostě vyloučen a bude nahrazen objízdnými trasami. Předpokládané finanční náklady na opravu mostu jsou 340 mil. Kč bez DPH.

Most o délce 291,5 metru o devíti polích se nachází v intravilánu obce Mojžíř u Ústí nad Labem a převádí silnici I/62 přes dvojkolejovou železniční trať ve čtvrtém poli, v pátém poli přes místní nezpevněnou komunikaci a v osmém poli přes silniční těleso mimoúrovňové křižovatky. Na základě provedených prohlídek jsme zjistili, že stav mostu je velmi špatný a také v souvislosti s jeho životností jsme rozhodli o jeho demolici. Most bude nahrazen zcela novou konstrukcí umístěnou na stejném místě. Oproti stávajícímu mostu však v poli pět a šest dojde k rozšíření o přídatný připojovací a odbočovací pruh.

Most je aktuálně předmětem projektových prací ve fázi dokumentace pro vydání společného povolení, přičemž společné řízení bylo zahájeno 23. listopadu 2022. Následovat bude majetkoprávní vypořádání a vypracování projektové dokumentace v posledním stupni. Poté zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

Finální podobu objízdných tras zajišťuje zhotovitel stavby. Návrh dopravně inženýrského opatření podléhá schválení Dopravního inspektorátu Policie ČR a správního orgánu, tedy Krajského úřadu Ústeckého kraje, který trasu stanoví.

Print Friendly, PDF & Email