Plánovaná úplná uzavírka dálnice D8 v tunelech Libouchec a Panenská proběhne 3. října od 1:00 do 6:00 hodin ráno z důvodu požárně bezpečnostních zkoušek, které se provádí každý rok a jednou za čtyři roky se ověřuje požární větrání pomocí aerosolu (studeného kouře). K uzavření dálnice v obou jízdních pásech dojde v úseku mezi exitem 80 Libouchec a exitem 87 Petrovice, kde bude pro řidiče platit dopravně značená objízdná trasa.

Úplná uzavírka je nezbytná, aby požárně bezpečnostní zkoušky byly provedeny řádně a v souladu s postupem prací, které určuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. V každém tunelu bude provedeno celkem 7 zkoušek, přičemž každá z nich trvá přibližně 20 min. V tunelových troubách proběhnou např. funkční zkoušky systému podélného větrání tunelu včetně navazujících systémů pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem, dále aktivace systému elektrické požární signalizace za pomoci fibrolaseru či aktivace požárního hlásiče v záchranné cestě.

Termín uzavírky je zvolen z důvodu nejnižší intenzity dopravy, kdy ve Spolkové republice Německo je dne 3. 10. státní svátek, během něhož platí omezení jízdy nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Uvedené omezení jízdy nákladních vozidel v SRN není v České republice nijak dotčeno, jelikož se jedná o státní svátek v SRN.

Objízdná trasa ve směru na Drážďany:

  • MÚK 80 Knínice, I/13 od MÚK do Varvažova, II/248 Varvažov, Telnice, Nakléřov, MÚK 87 Petrovice.

Objízdná trasa ve směru na Prahu:

  • MÚK 87 Petrovice, II/248 od MÚK do Petrovic, II/528 Petrovice, Tisá, Libouchec, I/13 Libouchec, MÚK Knínice.

Požárně bezpečnostní zkoušky včetně zkoušky studeným kouřem (aerosol) v hodnotě 775 tisíc Kč zajišťuje společnost Metrostav TBR a.s. v rámci servisní smlouvy na údržbu tunelů Prackovice, Radejčín, Libouchec a Panenská na dálnici D8.

Print Friendly, PDF & Email