Jaké opravy a stavby silnic I. třídy jsou v teplickém okrese a blízkém okolí pro letošek klíčové, se projednávalo na setkání vedení chomutovské Správy ŘSD ČR s primátorem Teplic. Kde dojde k omezení provozu a co připravované stavby přinesou?

„Mezi hlavní připravované investiční akce v tomto regionu patří bezesporu Kladrubská spojka. Zahájení realizace stavby plánujeme v roce 2025 a její uvedení do provozu o dva roky později,“ uvedl vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov ŘSD ČR Petr Vacek. Kladrubská spojka o celkové délce 5 096 metrů bude napojena na stávající silnici I/63, sloužící jako jižní přivaděč Teplic k dálnici D8, na kterou se napojuje v mimoúrovňové křižovatce Řeh­lovice. Po vybudování Kladrubské spojky bude proto silnice I/63 v celé délce přečíslována na silnici I/13. Petr Vacek dále doplnil, jak chce ŘSD ČR plánovanou stavbu přiblížit veřejnosti: „Abychom zvýšili informovanost, uskutečníme v dotčených obcích prezentaci ve spolupráci s projektantem, kde stavbu Kladrubské spojky podrobně představíme, zodpovíme všechny dotazy a jistě se nám podaří vyvrátit i případné obavy.“ Bližší informace k vizualizaci stavby, jejímu řešení i přínosu se dozvíte v krátkém videu.

Důležitou stavbou nedaleko Teplic, která přispěje k plynulejšímu provozu na páteřní komunikaci Ústeckého kraje je plánovaný tunel v Bílině na silnici I/13. Centrální komise Ministerstva Dopravy minulý rok schválila záměr projektu, ŘSD ČR tedy pokračuje v jeho přípravě a ještě tento rok zahájí podrobný geotechnický průzkum, pro který je již zpracovaný projekt.

Významné velkoplošné opravy asfaltového souvrství, během nichž bude na místě částečná uzavírka a semafory řízený kyvadlový provoz, proběhnou letos v Teplicích a blízkém okolí hned na několika místech. V červnu budou zahájeny stavební práce na silnici I/8 v úseku Nové Dvory – Teplice, během nichž dojde k rekonstrukci vozovky, ale i mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/13 a výměně mostních závěrů na mostních objektech ev. č. 8-045 a 8-046.  Zprovoznění silnice v plném profilu pak proběhne v srpnu 2022.

Primátor Teplic Hynek Hanza uvedl, že opravy spadající pod město musí důkladně naplánovat s akcemi ŘSD ČR tak, aby nedocházelo k dopravním kongescím a předešlo se tvorbám kolon v dopravní špičce. Pro vedení města je také důležitá běžná údržba, jako je sběr odpadků, čištění příkopů či opravy dopravního značení.

Od června do srpna se bude také pracovat na průtahu Teplicemi na silnici I/8, kde dojde nejdříve k opravě pravého jízdního pásu ve směru na Cínovec. Rekonstrukce levého jízdního pásu ve směru na Lovosice proběhne od září do listopadu tohoto roku. I zde bude kyvadlová doprava a průjezd jedním jízdním pruhem.

V ten samý termín dojde k omezení provozu také na silnici I/8 mezi Teplicemi a Dubím, kde se bude opět opravovat nejdříve pravý jízdní pás ve směru na Německo a následně levý jízdní pás ve směru na Lovosice.

Přehled všech plánovaných akcí na rok 2022 najdete v této mapě.

Print Friendly, PDF & Email