Jak pokračuje stavba dálnice D7 a jaké úseky silnic I. třídy se budou letos v lounském regionu opravovat, se projednávalo na pravidelném setkání vedení chomutovské správy ŘSD ČR se starostou Loun.

„Na stavbě ‚D7 Louny, zkapacitnění obchvatu‘ o délce 6,13 km pokračují práce plynule tak, abychom mohli ještě letos uvést do provozu levý jízdní pás ve směru na Prahu a celou stavbu pak v polovině příštího roku,“ uvedl ředitel Správy Chomutov ŘSD ČR, Martin Vidimský a doplnil, že práce probíhají také na navazujícím 4,5 km dlouhém úseku D7 u Chlumčan. Na této stavbě byly zjištěny významné archeologické nálezy z mladší doby kamenné, které vyvolaly částečné přerušení prací v kolem km 3,1, aby mohl být archeologický průzkum řádně proveden. V přípravné fázi je nyní poslední a technicky nejnáročnější úsek dálnice D7, který povede kolem Postoloprt. Zahájení jeho výstavby se plánuje v roce 2025 a uvedení do provozu v roce 2028, čímž by měla být dálnice D7 v Ústeckém kraji kompletní.

V červnu a během léta bude na Lounsku zahájeno hned několik velkoplošných oprav asfaltového souvrství, na něž aktuálně probíhá výběrové řízení a jejichž realizace se předpokládá na 6 až 7 týdnů. Stavební práce budou většinou probíhat za částečné uzavírky s řízeným kyvadlovým provozem.

Na silnici I/28 se bude opravovat úsek přes okružní křižovatku s ulicí Postoloprtská směrem na Bílinu a okružní křižovatka u silnice I/7 (ve staničení km 0,170 – 0,244; 0,856 – 1,050; 1,050 – 1,409).

Rekonstrukcí dále projde silnice I/7 kolem Března v km 50,900 – 52,190 a silnice I/6 u obce Bílenec v km 62,725 – 63,836. Na třech úsecích se bude pracovat na silnici I/15, a to u Libčevsi v km 10,420 – 14,420, dále mezi obcemi Hořenec a Chrámce ve staničení km 9,098 – 10,050 a u Želkovic v km 14,600 – 16,174. Opravu vyžaduje také silnice I/27 v úseku Raná – Odolice, ale i mezi Havraní a Velemyšlevsí.

V rámci jednání došlo k seznámení a dohodě na postupech jednotlivých akcích ŘSD ČR v tomto regionu, kdy starosta Loun, Pavel Janda zdůraznil priority města: „Důležité je nejen společně zkoordinovat akce města a ŘSD, abychom ve městě a v přilehlých obcích zajistili plynulý provoz, ale i vyspravení výtluků na silnicích I. třídy a dodržení pravidelné údržby kolem komunikací.“ Správa Chomutov ŘSD ČR je na trhliny a výtluky připravena a koncem tohoto měsíce začne opět na jejich opravě ve vytipovaných úsecích. V rámci letní běžné údržby probíhá na Lounsku pravidelné čištění rigolů i propustků, sečení, oprava oplocení dálnice D7, ale i údržba svislého dopravního značení.

Print Friendly, PDF & Email