Navrhovaný tunel, který vyřeší kritickou dopravní situaci na silnici I/13 v Bílině, dostal v září minulého roku od Centrální komise Ministerstva dopravy zelenou. V prosinci 2021 pak také CK MD schválila záměru projektu. Nyní probíhají úvodní kroky v procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí a příprava na podrobný inženýrsko-geologický průzkum.

K plánované stavbě probíhají pravidelná koordinační jednání s městem Bílinou, kde včera 3. února vedoucí výstavby chomutovské správy ŘSD Ing. Petr Vacek uvedl: „V současné době probíhají činnosti, které budou sloužit jako podklad k dokumentaci ke zjišťovacímu řízení o vlivu stavby na životní prostředí. Biologický průzkum je hotový, nyní probíhá hydrotechnické posouzení lokality, máme hotový projekt podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a blížíme se k zahájení veřejné zakázky na jeho realizaci.“ Jaký postup bude následovat, vysvětlila Ing. Eva Semanová, pověřená vedením oddělení přípravy staveb ŘSD Správy Chomutov: „Letos v dubnu bude zpracována dokumentace pro oznámení záměru a poté bude podána žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje, který v rámci zjišťovacího řízení rozhodne, jestli záměr stavby bude posuzován v procesu EIA.“ Bude velmi efektivní, pokud se podaří souběžně realizovat proces změny územního plánu města Bílina.

„Je třeba tyto přípravné kroky nastartovat co nejdříve. Problematiku územního plánování a dopady na občany začneme řešit v oblastech, u kterých už nyní s jistotou víme, že se jich stavba bude týkat,“ sdělila stanovisko města Bílina její starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová.

V rámci řešení dopravy v Bílině bylo v minulosti prověřováno mnoho možných variant. Nejschůdnější se nakonec ukázal být tunel, který povede od vlakového nádraží k fotbalovému stadionu. Na začátku i na konci se stavba napojí na stávající silnici I/13 ve čtyřpruhovém uspořádání.

Hlavní důvod, proč byla nakonec tunelová varianta schválena, nebyl jen v samotné Bílině, ale v širším pohledu na celou silnici I/13. Ředitelství silnic a dálnic stavbu tunelu v Bílině zahrnulo do tahové ekonomické studie, která zohlednila zejména plánované úpravy, které by mohly vést ke zrychlení na silnici I/13 ze současných 90 na 110 km/h. Studie dále poukázala na chystanou novostavbu čtyřpruhové silnice I/13 mezi Nechvalicemi a Kladruby, tzv. Kladrubskou spojku, která spojí silnici I/13 se silnicí I/63, resp. dálnicí D8. Vznikne tak ucelený čtyřpruhový tah z dálnice D8 až do Chomutova s napojením na dálnici D7.

Print Friendly, PDF & Email