Chomutovská správa ŘSD ČR na pravidelném setkání s primátorem Děčína prezentovala nejen přehled plánovaných a již realizovaných oprav za uplynulé dva roky, ale představila také proces přípravy, jejíž klíčovou součástí je odborný diagnostický průzkum. Na jeho základě jsou pak určeny úseky silnici I. třídy, které je nutné rekonstruovat.

Správa Chomutov ŘSD ČR, jako správce silnic I. třídy a dálnic, v děčínském okrese provedla v letech 2020 a 2021 celkem 14 oprav na silnici I/13 a I/62 o celkové délce 17,5 km. V současné době v tomto regionu dokončuje opravu asfaltového souvrství v Teplické ulici v Děčíně – Bynově o délce 1,4 km, realizuje rekonstrukci silnice v úseku Veselé – Česká Kamenice a opravuje také Nový most v Děčíně. Dalšími plánovanými akcemi pro tento rok je pokračování opravy v Teplické ulice v km 128,350 – 130,205, úprava okružní křižovatky v děčínských Vilsnicích a oprava komunikace včetně vybudování opěrné zdi u České Kamenice na silnici I/13.

Jak probíhá výběr silnic I. třídy, které je třeba opravit a proč se frézují úseky, jež se mohou zdát na první pohled „zdravé“ a bez výtluků, detailně vysvětlili specialisté z nezávislých laboratoří provádějící diagnostiku vozovek a zkoušky kvality materiálů pozemních komunikací. Vše začíná vizuální prohlídkou vozovek pomocí panoramatické kamery, která zaznamenává veškeré poruchy. Následně je k sledovaným pozemním komunikacím přiřazen klasifikační stupeň ve škále 1 – 5 dle přílohy 2 TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schválen Ministerstvem dopravy ČR 1.3.2010) resp. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schválen Ministerstvem dopravy ČR dne 25.2.2010). Na mapě níže lze vidět klasifikaci vizuálních poruch v okrese Děčín:

Dalším krokem je měření protismykových vlastností povrchu vozovky speciálním zařízením umístěným na vozidle, z něhož opět vzejde klasifikace silnic I. třídy, viz níže:

Jako poslední probíhá měření podélných nerovností, jehož výsledné hodnoty jsou průměrovány a přepočteny na mezinárodní index IRI. I zde je vytvořena klasifikace:

Na základě těchto třech měření pak vzejdou úseky silnic, které vyžadují rekonstrukci. Např. Teplické ulici na silnici I/13 vzešla v protismykových zkouškách klasifikace 5 (tedy nejhorší) v celé její délce a ve vizuálních poruchách opět klasifikace 5 na určitých úsecích. Vozovky v kategorii 4 a 5 je nutné opravit, protože vykazují vážné nedostatky, a cílem ŘSD ČR je udržovat silnice I. třídy nejlépe ve klasifikačním stupni 1, 2, maximálně 3. Pokud dojde k většímu poškození komunikace, pak je samozřejmě nutná i vyšší finanční investice do její rekonstrukce. Může se také stát, že se opravuje silnice, která se na oko jeví v pořádku, ale pod povrchem tomu tak není. Provádí se měření na všech úrovních, kdy je třeba zohlednit finanční prostředky, společenské užití komunikace a intenzitu dopravy. Na základě diagnostiky pak ŘSD ČR vybere jednu ze dvou navržených variant opravy. Jedná se o variantu ekonomickou a variantu apelující na maximální životnost.

Ředitel chomutovské správy ŘSD ČR Ing. Martin Vidimský uvedl, že tento rok mají 100% finanční plnění, díky němuž si mohou dovolit velký počet akcí a silnice tak uvést do dobrého stavu s delší životností. „Před zahájením samotných stavebních prací a osazení dočasného dopravního značení probíhá 14měsíční příprava, do níž spadá nejen diagnostika, ale i zhotovení projektové dokumentace. Jedním z kritérií výběrového řízení na zhotovitele stavby je také čas, na který bereme ohled, aby oprava proběhla v co nejkratší možné době.“

Na termín realizace klade důraz také primátor Děčína Ing. Jiří Anděl, CSc. A zároveň apeluje na důslednou koordinaci plánovaných akcí města a ŘSD ČR tak, aby se v regionu zachoval plynulý a bezpečný provoz. „S ŘSD ČR máme nyní nastavenou kontinuální spolupráci, díky níž dokážeme společně naplánovat opravy jejich silnic I. třídy a našich komunikací spadajících do správy města,“ uvedl na závěr děčínský primátor.

Bližší informace včetně klasifikačních map děčínských silnic a Teplické ulice najdete v této prezentaci.

Print Friendly, PDF & Email