Podívejte se na přehled významných oprav, které plánujeme tento rok v Ústeckém kraji realizovat. Pustíme se nejen do velkoplošných oprav asfaltového souvrství, ale i do rekonstrukcí mostů. Na mapě také vidíte výstavbu nových komunikací, které jsou v realizaci, jako například dalniční úseky D7, ale i ty které plánujeme zahájit.

O termínu zahájení a průběhu jednotlivých akcí vás budeme informovat na našem krajském Twitteru.
Informace k jednotlivým stavbám naleznete v naší mapové aplikaci.

Print Friendly, PDF & Email