Téměř dvě desítky starostů a zástupců firem a organizací dotčených výstavbou dálnice D7 se zúčastnily online prezentace k přípravě posledních úseků.

Online jednání se zástupci obcí, organizací a firem, jichž se týká zahájení výstavby posledních pěti úseků dálnice D7 od Slaného po Postoloprty, zorganizovala chomutovská Správa Ředitelství silnic a dálnic. Cílem setkání bylo prezentovat přípravu a realizaci dálnice co nejširšímu počtu účastníků, a to s ohledem na doznívající pandemická opatření. „Věřím, že to bylo naposledy, co jsme byli nuceni uspořádat takovéto důležité jednání pouze přes internet. Příští koordinační jednání se budeme snažit zorganizovat opět přímo v dotčených městech, ať už tradičně v Lounech, nebo třeba ve Slaném, kde v tuto chvíli naplno běží příprava tří úseků dálnice,“ říká ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Přípravu tzv. slánského úseku má na starost Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha, který hodlá navázat stejným způsobem na pravidelná a zaběhlá koordinační setkání.

Během hodinové prezentace detailně představil hlavní koordinátor přípravy dálnice D7 Václav Marvan ze společnosti Komovia postup přípravy a realizace všech nedokončených úseků dálnice mezi Slaným a Chomutovem. V závěru prezentace přítomné seznámil ještě s plánem výstavby nových odpočívek, které jsou nedílnou součástí nového tahu, a to od Prahy až po hranice s Německem na Hoře Svatého Šebestiána. Součástí dálnice dále budou dvě střediska správy a údržby dálnic, a to pravděpodobně u Slaného a Všehrd.

Ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský ke konci jednání představil ještě mapu plánovaných oprav v Ústeckém kraji a poukázal na to, že ŘSD koordinuje veškeré opravy s vazbou na další akce kraje či jiných investorů. Cílem ŘSD je v tuto chvíli zejména nezatěžovat opravami silnici I/7 s ohledem na aktuální výstavbu dálnice D7.

Detailní prezentaci na závěr kladně zhodnotil starosta Loun Pavel Janda, který dlouhodobě oceňuje aktivní přístup a předávání informací ze strany Ředitelství silnic a dálnic s. p..

Prezentace je v původním znění ke stažení níže

Print Friendly, PDF & Email