Případná stoletá voda na Chomutovce těleso nové dálnice nezaplaví na více než 24 hodin – takový je závěr finálního posouzení, které ŘSD ČR nechalo vypracovat v rámci stanovení úrovně hladiny při průtoku stoleté vody v místě křížení s dálnicí D7.

Aktuální informaci předal zástupcům města Louny koordinátor stavby Václav Marvan ze společnosti Komovia prostřednictvím videokonference. „Ukázalo se, že opatření, která jsme v rámci úprav připravili, jsou funkční a není nutné zásadně hýbat s navrženou trasou dálničního tělesa,“ konstatoval Václav Marvan. Chomutovská Správa ŘSD na základě finálního posouzení připravuje aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. Ta zahrnuje zejména přestavbu stávajícího klenbového mostu přes Chomutovku v Dvořákově ulici. Nový most s delší konstrukcí a s dostatečnou světlostí bude napojen k budoucímu podchodu pod dálnicí k fotbalovému hřišti. Dále dojde k úpravě mostů v Hálkově ulici, kde místo dvou menších mostů bude jeden šestipolový, který překlene Chomutovku i budoucí dálnici D7, kde se napojí na silnici II/255. Dobrou zprávou také je zahájení přesunu fotbalového hřiště v Postoloprtech, jehož část zasahuje do budoucího tělesa dálnice. Se zahájením stavby D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, ŘSD počítá v roce 2025.

Zástupci chomutovské Správy ŘSD dále informovali současného starostu Loun Pavla Jandu a bývalého starostu Radovana Šabatu o aktuální situaci na ostatních stavbách dálnice D7. „Stavbu D7 Chlumčany, zkapacitnění, chceme zahájit hned na jaře. Nyní finišujeme výběrové řízení na zhotovitele,“ upřesnil stav přípravy důležité stavby ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. Zkapacitnění kolem Loun a Panenského Týnce je již v realizaci. K dokončení dálnice pak ještě zbývají tři úseky ve Středočeském kraji, a sice mezi Slaným a Panenským Týncem. „Všechny tři stavby připravujeme současně. Nyní jsme na začátku majetkoprávního vypořádání. Zahájení všech staveb v roce 2023 je zcela reálné,“ doplnil informace k přípravě Václav Marvan.

Součástí dálnice bude také výstavba odpočívek Smolnice, Všehrdy a Hora sv. Šebestiána. „Nejblíže realizaci je oboustranná odpočívka Smolnice, kde čekáme na vydání územního rozhodnutí a ihned dáváme pokyn k přípravě dokumentace ke stavebnímu povolení,“ dodala Eva Semanová z úseku výstavby chomutovské Správy ŘSD.

 

Print Friendly, PDF & Email