V rámci přípravy rozšíření stávající silnice I/27 Most–Litvínov ŘSD ČR dokončilo potřebné průzkumy a studie, které jsou důležitým podkladem pro oznámení záměru stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí. Ještě v tomto roce bude zadáno zpracování DSP.

Aktuální stav přípravy této důležité stavby prezentovala formou videokonference zástupcům města Litvínov Eva Semanová z úseku výstavby chomutovské Správy ŘSD. „Předpokládáme, že z hlediska vlivu na životní prostředí bude u této stavby postačovat oznámení. V rámci navazující přípravy budeme v březnu vyhlašovat výběrové řízení na inženýrsko-geologický průzkum a ještě v tomto roce zadáme zpracování dokumentace pro stavební povolení,“ doplnila Eva Semanová. Původní termín zahájení stavby se však posunul na rok 2025. „Nemohli jsme v jarním termínu loňského roku provést relevantní hlukové měření, které je podkladem pro hlukovou studii. V době nouzového stavu doprava neodpovídala skutečnosti,“ zdůvodnila roční odklad zahájení stavby Eva Semanová. Roční posun termínu však nepotěšil starostku Litvínova Kamilu Bláhovou. „V našem plánu rozvoje investic jsme počítali se zahájením stavby v roce 2024. Nyní jej budeme muset upravit tak, aby nám nekolidovaly investiční projekty města,“ poznamenala Kamila Bláhová.

Dalším tématem videokonference byly opravy mostů na území Litvínova, které jsou ve správě ŘSD. „V případě mostu 27-012 připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. S realizací počítáme v roce 2023, a to dle dokončení stavebních akcí města Litvínov. Na mostě 27-026..1 jsme zpevnili pilíře. Most byl poté převeden ze stavebního stavu spodní stavby ve stupni VI – velmi špatný do stupně IV – uspokojivý,“ shrnul stav dvou mostů vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý.

Radní Litvínova dále zajímaly informace k souvisejícím úpravám během zkapacitnění silnice I/27, jako například úprava cyklostezky, která bude stavbou zasažena.

Ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský závěrem krátce popsal projekty v Ústeckém kraji s vazbou na Litvínov. Zejména se jednalo o úpravy vedoucí ke zvýšení rychlosti na silnici I/13 mezi Teplicemi a Chomutovem. Podle něj by se už letos mohlo jezdit 110 km/hod. alespoň v úseku Bílina–Most.

Print Friendly, PDF & Email