V příštích dvou letech začne rekonstrukce hned tří významných křižovatek v okrese Ústí nad Labem, a to křižovatky Rondel a Chlumec na silnici I/30 a křižovatky Krásné Březno na silnici I/62.

Stav přípravy všech křižovatek popsal primátorovi města Ústí nad Labem Petrovi Nedvědickému vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. Nejblíže realizaci je přestavba křižovatky Krásné Březno na okružní. „V loňském roce jsme podali žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. S realizací počítáme příští rok,“ řekl Marek Sotona. V rámci urychlení přípravy byla odeslána výzva k zahájení činnosti na projektové dokumentaci pro provedení stavby, která je nezbytným podkladem pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Následně by měla začít rekonstrukce úrovňové křižovatky Rondel, kde by mělo být letos požádáno o vydání stavebního povolení. V roce 2023 Správa Chomutov plánuje přestavět křižovatku silnic I/30 a III/25357 u Chlumce na křižovatku okružní.

V průběhu koordinačního jednání ústecký primátor zmínil také potřebu úpravy křižovatky u Všebořic, do které ústí pět komunikací a město tam plánuje úpravy na svých pozemcích. „Křižovatka je problematická a nepřehledná. Bylo by možné také v těchto místech vybudovat kruhový objezd?“ dotazoval se zástupců Správy Chomutov primátor Ústí nad Labem. Úkol si převzal Karel Kocián z Fakulty dopravní ČVUT, který se jednání rovněž zúčastnil.

Vedle investičních staveb přímo v okrese Ústí nad Labem primátora zajímala také příprava přivaděče z Děčína na dálnici D8. V současné době totiž většina tranzitní dopravy mířící z dálnice D8 na Děčín a obráceně využívá silnici I/62, která začíná právě v Ústí nad Labem.

V letošním roce čeká ústecký okres také řada oprav na silnicích I. třídy. Nejvýznamnější bude na silnici I/13, kde se v závěru roku začne na třech úsecích mezi Chlumcem a Libouchcem opravovat přibližně 5 kilometrů komunikace. „Celkově by v letošním roce mělo být opraveno přes 10 kilometrů silnic a tři mosty v celkové hodnotě přes 170 milionů korun,“ informoval primátora vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý.

Prezentace z dnešní koordinační schůzky je ke stažení níže.

Print Friendly, PDF & Email