V pondělí 9. srpna jsme na silnici I/13 v Teplické ulici v Děčíně-Bynově zahájili velkoplošnou opravu asfaltového povrchu komunikace. Na celkovém úseku 1277 metrů je potřeba řešit nejen asfaltové souvrství, ale i podkladní vrstvy. Na řidiče zde proto čeká částečná uzavírka, kterou projedou jedním jízdním pruhem a kyvadlový provoz řídí semafory. Práce zde budou probíhat na dvou úsecích a jejich ukončení plánujeme do konce září. Opravy se uskuteční nejdříve od křižovatky s ulicí Na Hrázi po křižovatku s ulicí Na Hranicích, a následně od křižovatky Na Hranicích ke křižovatce s ulicí Rudolfova.

Teplická ulice Bynov mapa

Rekonstrukci jsme zahájili na základě sledování stavu pozemní komunikace a provedeného diagnostického průzkumu, které jasně ukázaly nevyhovující stav vozovky, jenž je třeba opravit. Na silnici se totiž vyskytovaly trhliny a výtluky, které výrazně snižují bezpečnost jízdy.

Na místě jsme v uplynulých dnech položili podkladní a ložní vrstvu a v nejbližší době se chystáme na poslední obrusnou vrstvu.

„Stavební činnosti na silnicích I. třídy v okrese Děčín, obzvláště pak v samotném městě, koordinujeme s Magistrátem a na schůzkách se informujeme o vývoji jednotlivých staveb a jejich příprav. Magistrát funguje jako koordinátor všech subjektů a investorů, čehož je důkazem i plánování opravy asfaltového povrchu na Novém mostě. Tato oprava má návaznost na rekonstrukci kanalizace na Labském nábřeží, jehož uzavřením došlo k přesunu veškeré dopravy právě na tento most a uzavírka i Nového mostu by tak způsobila pouze dopravní kolaps, k němuž je tato část města poměrně náchylná.“

 

Vít Plechatý, vedoucí provozního úseku
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov

Print Friendly, PDF & Email