Opravu silnice I/13 v Teplické ulici v Děčíně-Bynově v celkové délce 1277 metrů dokončujeme s předstihem. Aktuálně pracujeme na druhém úseku, kde nyní pokládáme ložnou asfaltovou vrstvu a dokončujeme sanování. Zítra nás čekají přípravné práce pro pokládku obrusné vrstvy, jako je výšková úprava kanalizačních vpustí, jejich čištění a úklid pro pokládku. Pokládku asfaltu ve zbylé, sanované části úseku provedeme tento pátek. Během příštího týdne nás pak čeká finální pokládka obrusné vrstvy.

Na místě je částečná uzavírka, kde řidiči projedou jedním jízdním pruhem a kyvadlový provoz řídí semafory. Práce v hodnotě 14,43 mil. Kč bez DPH ukončíme v září.

V pondělí 9. srpna jsme zahájili velkoplošnou opravu asfaltového povrchu na základě sledování stavu pozemní komunikace a zpracovaného diagnostického průzkumu, které ukázaly její nevyhovující stav a poškození asfaltového souvrství i podkladních vrstev. Práce probíhaly na dvou úsecích, nejdříve od křižovatky s ulicí Na Hrázi po křižovatku s ulicí Na Hranicích, a nyní se pracuje od křižovatky Na Hranicích ke křižovatce s ulicí Rudolfova.

Print Friendly, PDF & Email