Další 4,5 km dlouhý úsek dálnice D7 začneme letos stavět u obce Chlumčany. Nyní jsme před podpisem smlouvy a výstavbu plánujeme zahájit na jaře. Předpokládaná cena stavby “D7 Chlumčany, zkapacitnění”, jejíž zhotovitelem je společnost Metrostav Infrastructure a.s., je 1,7 mld. Kč bez DPH. Její zprovoznění pak proběhne v roce 2024.

Jedním z hlavních důvodů přestavby silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt, zejména pak průmyslové zóny Žatec – Triangle. Ve směru na Chomutov se stavba napojuje na úsek Louny, obchvat a ve směru na Prahu navazuje na úsek Sulec, obchvat, který je již realizován jako čtyřpruhová komunikace. Součástí stavby D7, Chlumčany zkapacitnění je i 160 metrů dlouhý most, který silnici R7 převádí přes údolí Smolnického potoka. Ve směru na Louny pak následují ještě další tři mosty, za nimiž se pak bude nacházet mimoúrovňová křižovatka Louny-východ, která napojuje město Louny ve směru od Prahy.

Bližší informace k jednotlivým stavbám naleznete v mapové aplikaci na stránkách ŘSD.

Print Friendly, PDF & Email