V Děčíně na silnici I/13 opravujeme severní část Nového mostu, kde aktuálně probíhá pokládka izolace a na severní rampě odbourávání vyrovnávací betonové vrstvy na místech poruch diagnostikovaných laboratorním průzkumem. Zjištěním těchto nečekaných poruch tak dochází k mírnému posunu termínu dokončení rekonstrukce, a to do konce června. 

Po dokončení stavebních prací na severní části mostu, pustíme tento jízdní pás do plného provozu, a následně se přesuneme na jeho jižní část, kde zahájíme opravu úseku, který nebyl minulý rok realizován. Proběhne tedy rekonstrukce trasy přibližně od poloviny jižního napojení, jižní estakády a jižní rampy. I zde dojde během prací k úplné uzavírce celé jižní části mostu ve směru na Českou Kamenici a objízdná trasa povede obousměrně v druhém jízdním pásu ve směru na Teplice. V případě, že neodhalíme další nepředvídatelné poruchy, kompletní stavební práce chceme mít hotové do konce srpna. Řidičům děkujeme za trpělivost.

O průběhu stavby vás budeme informovat na našem krajském Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email