Na stavbě nového dálničního úseku D7 u Chlumčan o délce 4,5 km, kterou jsme zahájili ke konci února minulého roku, probíhají stavební práce po celé délce trasy. Na čem konkrétně se pracuje a jak stavba pokročila? 

Aktuálně na hlavní trase probíhá ukládání materiálu do násypu, pokládka hlavní trasy kanalizace + odbočky na uliční vpusti. V místě retenčních nádrží na úrovni čerpací stanice Robin Oil probíhá budování sdružených funkčních objektů. V zářezu pak probíhá kontinuální těžba a drcení materiálu. Pokračuje se také na všech sedmi mostních objektech, které se na budovaném úseku nacházejí. Na mostě přes Smolnický potok probíhá betonáž pilířů a začíná stavba podskruží. Na mostě přes železniční trať se betonují opěry a pilíře levého mostu. Na mostě přes Cítolibský potok probíhají betonáže prefa částí nového mostu a jejich následná montáž. Na mostě přes silnici do Smolnice se realizují dříky mostu.

Zhotovitelem stavby s předpokládanou cenou 1,7 mld. kč bez DPH je společnost Metrostav Infrastructure a.s. Stavbu plánujeme uvést do provozu v roce 2024.

 

 

Print Friendly, PDF & Email