Mezi Prahou a Chomutovem stavíme 6 km dlouhý úsek dálnice D7 u Loun. Na první polovině stavby, kterou plánujeme pro řidiče pustit do provozu 15. října, aktuálně máme na některých úsecích položený asfalt, pracujeme na krajnicích, odvodňovacích žlabech a montujeme svodidla. Dále například sanujeme podloží, pokládáme mechanicky zpevněné kamenivo a dokončujeme pohledový obklad pilotové stěny.

Z těžké techniky se na stavbě nyní pohybují 3 finišery, 3 grejdry, 2 buldozery, 10 válců, 10 rypadel a 40 nákladních vozidel. Zhotovitelem stavby s předpokládanou hodnotou 977 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. a Herkul a.s.. Dálnici v plném profilu pak dokončíme v polovině roku 2023. Řidiči nyní projedou stavbou obousměrně po stávající silnici I/7 se sníženou rychlostí na 50 km/h.

 

Print Friendly, PDF & Email