Po zimní pauze se opět rozjíždějí práce na stavbě “D7 Louny, zkapacitnění obchvatu”. Na jednom ze čtyř budovaných mostů proběhla betonáž a nyní se odstraňuje bednění. Na dalším úseku se založí panely a bude se zde montovat skruž. Ke konci stavby směrem na Prahu se v těchto dnech provádí kotvy v hlavovém trámu pilotové stěny.

Nový šestikilometrový úsek dálnice D7 vedoucí v blízkosti Loun je součástí souboru staveb, které zkapacitňují stávající dvoupruhovou silnici I/7 na čtyřpruhovou dálnici. Stavbu „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ jsme zahájili v srpnu 2020. Nyní jednáme o možném zprovoznění levého jízdního pásu v září roku 2022 a zprovoznění pravého jízdního pásu na konci května 2023. Vlastní dokončení všech stavebních prací plánujeme v listopadu 2023. Zhotovitelem je společnost Eurovia CS, a.s. a Herkul a.s.

Jedním z hlavních důvodů přestavby silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt, zejména pak průmyslové zóny Žatec – Triangle. Navazující stavbou je východně stavba „D7 Chlumčany, zkapacitnění obchvatu“, kterou plánujeme zahájit v únoru 2022, směrem na západ pak stavba „D7 Postoloprty, zkapacitnění ochvatu“, která je nyní v přípravné fázi.

Bližší informace k jednotlivým stavbám se dozvíte v mapové aplikaci ŘSD.

Print Friendly, PDF & Email