V Lovosicích na silnici I/15 v Terezínské ulici plánujeme přestavbu stávající úrovňové křižovatky na okružní, která zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení výstavby plánujeme v květnu 2022 a uvedení do provozu letos v prosinci. Stavba řeší okružní křižovatku o průměru 37 metrů, 1 podchod o délce 4,4 metrů, ale také 2 protihlukové stěny o celkové délce 136 metrů.

Přestavba je žádoucí i s ohledem na vysoké intenzity provozu v místě křížení. Ve směru od Litoměřic míří ke křižovatce po silnici I/15 denně v průměru přes 11 tisíc vozidel. Z opačného směru přesahuje prů­měrná intenzita provozu za 24 hodin přes 8,5 tisíc vozidel. Vzhledem k blízkosti průmyslového areálu je značná část z tohoto množství tvořena těžkou ná­kladní dopravou. Nyní je též problematické napojení větve místní obslužné komunikace k sou­kromým firmám a ke státnímu archivu. S vý­stavbou okružní křižo­vatky se tedy i značně zjednoduší napojení na okolní silniční síť.

Bližší informace k jednotlivým stavbám naleznete v mapové aplikaci ŘSD.

Print Friendly, PDF & Email