Máme vydané pravomocné stavební povolení na stavbu „Okružní křižovatka I/15 x ul. Terezínská v Lovosicích“. Součástí akce bude i výstavba protihlukové stěny či podchodu pod komunikací I/15. Stavba zvýší bezpečnost a plynulost provozu ve městě Lovosice. Pokud půjde vše hladce, předpokládáme zahájení stavby ještě v letošním roce. Podmínkou je stavbu zrealizovat během jedné stavební sezóny.

Odkaz na informační kartu stavby

Print Friendly, PDF & Email