Středisko správy a údržby dálnice v Řehlovicích s detašovaným pracovištěm v Petrovicích spravuje téměř 44 km dálnice D8. Na této trase se nachází celkem 65 mostů o celkové délce přes 9 km, které bude SSÚD v zimě ošetřovat novým vozem určeným pro skrápění solankou. Vozidlo má kapacitu 7 tisíc litrů a je plně připraveno k zimní údržbě. Mosty v zimě rychleji namrzají, proto je tento vůz primárně určen pro jejich  údržbu a zajištění tak bezpečné sjízdnosti dálnice i ve vyšších nadmořských výškách.

K zimní údržbě má nyní SSÚD připraveno celkem 11 vystrojených sypačů a naskladněno dohromady 4 tisíce tun soli. Dosud byly provedeny pouze preventivní posypy.

 

Print Friendly, PDF & Email