Realizace stěžejní investiční akce Ředitelství silnic a dálnic s. p. v okrese Teplice je naplánovaná na rok 2025.

Kladrubská spojka výrazně usnadní a zrychlí cestování po silnici I/13 na Teplicku. Navíc zkapacitněním silnice I/13 bude naplněn dlouhodobý záměr na homogenizaci silničního tahu hlavní podkrušnohorské magistrály. Novostavba silnice mezi Nechvalicemi a Kladruby se připravuje již řadu let, nyní jsou však vidět jasné posuny. „Do konce letošního roku budeme mít zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení a zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro doplnění mimoúrovňové křižovatky na Novou Ves,“ komentovala primátorovi města Teplice Hynku Hanzovi současný stav přípravy Eva Semanová z úseku výstavby chomutovské Správy ŘSD. Dlouhá doba přípravy, kterou historicky ovlivnila řada událostí, má vliv také na nutnou aktualizaci vydaného územního rozhodnutí z roku 2008. ŘSD počítá s realizací této stavby v letech 2025 až 2027.

V rámci pravidelné koordinační schůzky Správy Chomutov s magistrátem Teplice, která se konala prostřednictvím videokonference, byl primátor seznámen také s plánovanými opravami v teplickém okrese. „V letošním roce počítáme s částkou více než 58 milionů korun na opravy silnic a mostů. V příštím roce, kdy by měla začít náročná oprava mostu přímo v Teplicích, se bude jednat o částku převyšující 200 milionů korun,“ informoval o plánech oprav vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý. Od roku 2016 do roku 2023 bude částka vydaná na opravy silnic a mostů v okrese Teplice vyšší než jedna miliarda korun.

Prezentace z dnešní koordinační schůzky je ke stažení níže.

 

Print Friendly, PDF & Email