S výstavbou sedmi tůní počítáme v Mostě u Matyldy na podzim letošního roku. Jedná se o drobné vodní nádrže, které v krajině zlepší vodní režim a jsou biotopem řady vodomilných živočichů. Největší tůň bude mít 163m2 a nejmenší 111m2. Investiční akci realizujeme jako kompenzační opatření stavby mimoúrovňové křižovatky v Třebušicích u Mostu, kterou jsme vloni dokončili.  Výsadbu zeleně, kterou nešlo realizovat právě v prostoru této křižovatky, po dohodě s odborem životního prostředí mosteckého magistrátu, umístíme mezi rodinné domy u Benediktu a silnicí I/27. Tůně vybudujeme U Matyldy.

Tůně zadržují vodu v krajině. Jsou specifickým biotopem a domovem mnoha živočichů.

Print Friendly, PDF & Email