Ředitelství silnic a dálnic s. p. nevzdává snahu vybudovat pod Bílinou čtyřpruhový tunel, který by nejenže vyřešil neúnosnou situaci na průtahu městem, ale navíc by udržel čtyřpruhový tah silnice I/13, a to prakticky z dálnice D8 až do Chomutova.

Město Bílina je úzkým hrdlem jinak kapacitně vyhovující silnice I/13, která je mezi Teplicemi a Chomutovem realizovaná ve čtyřpruhovém uspořádání. Dopravní bodová závada u Třebušic totiž byla odstraněna na konci roku 2020 a i tam je nyní silnice I/13 čtyřpruhová. V Bílině se však silnice I/13 mění na průtah městem, který je dvou- až třípruhový se semaforem a několika kruhovými objezdy. Ve špičce trvá projet přes kilometr dlouhý průtah Bílinou klidně 30 minut.

V rámci řešení dopravy v Bílině bylo v minulosti prověřováno mnoho možných variant. Nejschůdnější se nakonec jeví tunel, který by od vlakového nádraží až ke koupališti Kyselka prakticky kopíroval řeku Bílinu. Na začátku i na konci by se napojoval na stávající silnici I/13 ve čtyřpruhovém uspořádání. I tak se ale jedná o extrémně finančně náročné řešení, které nedosahuje požadované parametry ekonomické efektivnosti.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. se snaží najít takové řešení, které by tunelovou variantu dokázalo ekonomicky obhájit. „Za poslední dekády bylo prověřeno mnoho různých variant. Nyní navrhovaný tunel je již poslední možné řešení,“ je přesvědčený ředitel chomutovské Správy ŘSD ČR Martin Vidimský. Poloha Bíliny navíc nedává příliš mnoho možností, jak dopravu na páteřní silnici zkapacitnit.

Ačkoliv se ani současné tunelové řešení nesetkává s ekonomickou efektivitou, přesto se jedná o řešení, které má cenu sledovat. „Tunelová varianta není od ekonomické efektivity vzdálená natolik, abychom se nesnažili hledat řešení, která by nakonec splnila kritéria. V souvislosti s chystanými úpravami na silnici I/13 chceme stavbu tunelu v Bílině zahrnout do tahové ekonomické studie,“ řekl na jednání se zástupci města Bílina Michal Vrabec z Generálního ředitelství ŘSD ČR. V tahové studii chce ŘSD ČR zohlednit zejména plánované úpravy, které by mohly vést ke zrychlení na silnici I/13 ze současných 90 na 110 km/h. Dále chce poukázat na chystanou novostavbu čtyřpruhové silnice I/13 mezi Nechvalicemi a Kladruby, tzv. Kladrubskou spojku, která spojí silnici I/13 se silnicí I/63, resp. dálnicí D8. Vznikne tak ucelený čtyřpruhový tah z dálnice D8 až do Chomutova s napojením na dálnici D7.

Tahovou ekonomickou studii chystá ŘSD ČR předložit Centrální komisi Ministerstva dopravy do poloviny tohoto roku. „Potřebujeme vyjádření komise, abychom eventuálně mohli pokračovat v přípravě projektu, zejména se jedná o získání potřebných podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ uzavřela jednání na radnici v Bílině Eva Semanová z úseku výstavby chomutovské Správy ŘSD ČR.

Starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová ocenila snahu ŘSD ČR, i když připustila, že obyvatelé Bíliny další odklady jen stěží unesou. Na druhou stranu poděkovala alespoň za malé vylepšení současného stavu, a to úpravou okružní křižovatky silnic I/13 a II/257, kde vznikl samostatný jízdní pás v přímém směru.

Print Friendly, PDF & Email