U Hřenska na silnici I/62 jsme zahájili opravu mostu přes strž (ev. č. 62-026), kde nyní pracujeme na rozšíření komunikace a následně začneme frézovat staré asfaltové vrstvy. Práce probíhají za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafory. 

Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající nosné konstrukce dojde k jejímu odstranění. Stávající kamenné opěry budou zachovány a budou rozšířeny železobetonovou opěrou a doplněny úložným prahem. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou uloženou na vrubových kloubech. V rámci stavby mostu bude provedena nová konstrukce vozovky v nezbytně nutném úseku pro napojení na stávající stav. Celková délka úprav vozovky je přibližně 20 metrů. Na mostě je navržena třívrstvá vozovka.

Rekonstrukci za 3,5 mil. Kč bez DPH provádí společnost Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Stavební práce plánujeme dokončit v říjnu tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email