V Žiželicích v bezprostřední blízkosti silnice I/27 najela technika na vrtání studní. Pro zajištění bezpečnosti provozu provedeme 3 hydrogeologické vrty hluboké 30 m, kterými budeme postupně odčerpávat spodní vodu. Práce spojené s vrtáním a vystrojením vrtů potrvají do konce příštího týdne.

Mezi Mostem a Žatcem došlo začátkem ledna 2024 k sesuvu půdy pod barokní kaplí a v jejím okolí. Sesuv se zastavil až v korytě potoka Hutná. ŘSD s. p. rozhodlo v sesuvném území, ve kterém se silnice první třídy nachází, na základě rad odborníků, projektantů a geologů vybudovat studny. Cílem je minimalizovat nebezpečí sesuvu, který by mohl případně ovlivnit provoz na pozemní komunikaci ve správě ŘSD s. p..

Po odvrtání sanačních vrtů bude nutné dlouhodobě čerpat podzemní vodu do doby, než bude sesuvné území stabilizované jinými prostředky.

Nově zřizované čerpací vrty jsou jedním z rychlých, ověřených a funkčních stabilizačních opatření. Jejich úkolem je udržovat hladinu podzemní vody v nízké úrovni a vytvořit rozsáhlou plochu pro odvodnění.

Zhotovitelem vrtů za 1,320 mil. Kč (bez DPH) je firma SG Geotechnika a.s.

Print Friendly, PDF & Email