Vedení chomutovské Správy ŘSD ČR představilo hejtmanovi plán investičních akcí a oprav pro rok 2022 v Ústeckém kraji.

Rozvoj a udržitelnost dopravy v kraji jsou důležitou kapitolou každého hejtmanství v České republice. ŘSD ČR, Správa Chomutov, každoročně představuje na začátku kalendářního roku zástupcům kraje aktualizovaný plán akcí pro daný rok. „Naším cílem je pravidelně informovat vedení kraje o všech připravovaných a realizovaných stavbách v naší gesci. Jednak by měl mít hejtman aktuální přehled o tom, co se v kraji staví a připravuje, a pak je také snazší koordinovat akce s dalšími investory,“ vysvětluje pravidelná setkání se zástupci kraje ředitel chomutovské Správy ŘSD ČR Martin Vidimský. Za pravdu mu dal také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Dnes a denně se na mě obracejí starostové a zastupitelé měst a obcí, abych je informoval o přípravě té či oné stavby, o tom, kudy stavba povede, jak budou řešeny objízdné trasy apod. Jsem proto rád, že spolupráce s ŘSD ČR funguje na současné úrovni,“ řekl hejtman během koordinačního setkání v sídle krajského úřadu, kterého se zúčastnil také vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk a vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Hana Bergmannová.

Pravidelná koordinační jednání jsou podle hejtmana důležitá s ohledem na plánované akce ostatních investorů, a tedy na zajištění dopravní propustnosti. Zejména apeloval na sladění krajem plánované velké opravy mostu Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, která výrazně ovlivní dopravu na navazujících silnicích I/30 a I/62.

Vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Petr Vacek během jednání představil aktuálně realizované stavby v Ústeckém kraji a plán dalších investičních akcí. „Prioritou naší správy je nyní dokončit dálnici D7 na území kraje. Aktuálně stavíme obchvat Loun, který zprovozníme příští rok. Ještě teď v únoru zahájíme zkapacitnění obchvatu Chlumčan a zbyde nám už jen zkapacitnit obchvat Postoloprt,“ informoval k dostavbě D7 vedoucí úseku výstavby. K dokončení celé dálnice zbývají ještě tři úseky ve Středočeském kraji, které by měly být zprovozněné kolem roku 2026. Z dalších prioritních staveb je podle Petra Vacka blízko zahájení realizace obchvatu Žiželic na silnici I/27 a Kladrubská spojka na silnici I/13. Okrajově ŘSD ČR prezentovalo také přípravu dalších investičních akcí, jako je tunel v Bílině nebo zkapacitnění silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem.

Neméně důležité byly pro zástupce kraje informace k plánovaným opravám. „V letošním roce máme naplánovány opravy opět za přibližně 600 milionů korun. Mezi ty nejvýznamnější patří dokončení rekonstrukce mostu v Děčíně a celoplošné opravy povrchů napříč takřka všemi silnicemi v kraji,“ představil stručně plán oprav vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý a předal hejtmanovi podrobnou prezentaci s informacemi ke všem plánovaným opravám.

Print Friendly, PDF & Email