Na silnici I/13 mezi obcemi Veselé a Česká Kamenice zahájíme 4. dubna velkoplošnou opravu asfaltového souvrství včetně příslušenství na komunikaci. Práce na 2,69 km dlouhém úseku (staničení km 144,140-146,830) plánujeme ukončit začátkem července tohoto roku. Zhotovitelem rekonstrukce s předpokládanou hodnotou téměř 37 mil. Kč včetně DPH je společnost SaM a COLAS. O průběhu opravy vás budeme informovat na krajském Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email