V Klášterci nad Ohří na silnici I/13 bude v pondělí 17. července zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu, jejímž investorem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a zhotovitelem prací je Metrostav DIZ s.r.o.

Práce budou probíhat ve třech etapách s dopravním omezením. Přepdokládané ukončení rekonstrukce je 31. října 2023. Na mapce níže uvidíte, jak bude provoz řízen.

Červeně značený je zábor, modře značená trasa je směr dopravy od Chomutova na Karlovy Vary, po zelené trase jedou řidiči od Karlových Varů, Krušných hor a od Kadaně.

 

Print Friendly, PDF & Email