V Podskalí na Děčínsku intenzivně pracujeme na opravě silnice I/62. Na prvním úseku jsme položili první vrstvu asfaltu, nyní frézujeme a budeme pokládat další asfaltové vrstvy. Na druhém úseku řešíme opěrky. Na místě jsou tedy dvě omezení za sebou, mezi nimiž je silnice sjízdná. Řidiči zde projedou jedním jízdním pruhem a dopravu řídí semafory.

Práce v úseku km 28,608-29,760 zahrnují obnovu odvodnění, nezpevněných krajnic a vodorovného dopravného značení. Dále zde proběhne výměna obrusné vrstvy vozovky, rekonstrukce stávající zdi v km 27,9 a výstavba nové opěrné zdi v km 28,9-29,5.

Oprava 1,2 km dlouhého úseku v hodnotě 17,95 mil. Kč bez DPH bude ukončena do října.

Podívejte se, jak oprava probíhala od května až do začátku září:

Print Friendly, PDF & Email