V pondělí 31. července zahájíme stavbu okružní křižovatky ve Vernéřově na silnici I/13. V pondělí bude probíhat osazení dočasného dopravního značení a v rámci I. etapy tak dojde k uzavření odbočky do průmyslové zóny VERNE na silnici II/568. Pro řidiče zde bude platit objízdná trasa vedoucí přes obslužnou komunikaci. O týden později se stavební práce přesunou a dojde k uzavření odbočky na Kadaň.

Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová o vnějším průměru 46 m, se šířkou okružního pásu 4,8 m. Povrch vozovky je asfaltový, povrch prstence je betonový lemovaný na styku s vozovkou přejízdným kamenným obrubníkem a na rozhraní se zelení kamenným silničním obrubníkem. Středový ostrov bude tvořen zeminou, která bude oseta travním semenem. Výška zemního tělesa uprostřed ostrova bude 1,5 m, tak aby bylo zamezeno průhledu přes okružní křižovatku. Betonové zpevnění středového prstence je přizpůsobeno průjezdu nákladních souprav a nadrozměrnému nákladu ve směru Klášterec nad Ohří – Kadaň a průjezdu nadrozměrnému nákladu v přímém směru Klášterec nad Ohří – Chomutov. Výškové řešení komunikace zůstává zachováno. Odstraněné stmelené vrstvy stávající vozovky budou zpětně využity na nasypání středového ostrova do výšky 1,5 m.

Zhotovitel stavby za 8,687 mil. Kč bez DPH je společnost STRABAG a.s. Stavební práce plánujeme dokončit koncem října 2023.

Jak bude dopravní omezení v I. etapě stavby vypadat?

 

Print Friendly, PDF & Email