Dnes proběhlo předání staveniště k rekonstrukci silnice I/28 v úseku Raná – Odolice. Hlavní stavební práce zahájíme v pondělí 5. června, které budou probíhat za částečné uzavírky. Řidiči místem projedou kyvadlovým provozem přes den řízeným regulovčíky, po pracovní době pak semafory. Opravu plánujeme mít hotovou na konci července.

Za úplné uzavírky od 19. června do 2. července bude probíhat rekonstrukce přibližně 890 metrů dlouhého úseku zahrnujícího křižovatku silnic I/28 a II/249, kde bude pro řidiče platit dopravně značená objízdná trasa přes Kozly a Hořenec.

Velkoplošnou opravu asfaltového souvrství provedeme na základě diagnostického průzkumu, který ukázal, že povrch vozovky je zasažen korozí, kavernami a výspravkami. Dále se zde vyskytují síťové, mozaikové, podélné a příčné trhliny. Na 2,5 km dlouhém úseku dojde k odfrézování povrchu vozovky do hloubky 15 cm, následné sanaci a úpravám podkladních vrstev a poté k pokládce ložné a obrusné vrstvy. Celkové asfaltové souvrství bude navýšeno o 4 cm pro vyšší únosnost a delší životnost vozovky.

Zhotovitelem stavebních prací v hodnotě 60,88 mil. Kč bez DPH je společnost ALGON, a.s.

Print Friendly, PDF & Email