V druhé polovině března plánujeme zahájit opravu silnice I/15 v úseku Hořenec – Libčeves o délce 4,27 km (km 10,150-14,420). Zhotovitelem rekonstrukce téměř za 61 mil. kč bez DPH je společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Předmětem prací je souvislá velkoplošná oprava asfaltového souvrství komunikace, úprava krajnic, pročištění propustků, úprava rigolů, zábradlí, svodidel a dopravního značení.

Během stavebních prací, jejichž ukončení předpokládáme do 16 týdnů od zahájení realizace, vznikne pro řidiče dopravní omezení v podobě kyvadlového provozu řízeného semafory.

Print Friendly, PDF & Email