V Ústeckém kraji provádíme kolem silnici I. třídy a dálnice D7 sečení třikrát až čtyřikrát do roka v závislosti na růstu zeleně a zajištění dobré viditelnosti. Jedna seč celého kraje probíhá přibližně 14 dní a provádíme ji celkem ve třech oblastech: v okresech Ústí nad Labem, Děčín a Teplice posekáme více než 1,5 milionu m2, na území okresů Loun a Litoměřic přibližně 1,3 milionu m2 a v oblasti Chomutovska je to přes 3 miliony m2. Kompletně tak posekáme celkem cca 5,8 milionu m2.

O oblast dálnice D8 v km 48,277–92,208 pečuje SSÚD 12 Řehlovice s detašovaným pracovištěm v Petrovicích, která sečení provádí zpravidla dvakrát za sezónu. V závislosti na nadmořské výšce a dešťových srážkách může být sečení v určitých místech prováděno i třikrát ročně. Jedná se zejména o úseky mezi větvemi mimoúrovňových křižovatek či místa, kde je nutné dodržet rozhledové poměry. Sečení probíhá ručně nebo strojně. Pro ruční sečení středisko dálniční údržby používá křovinořez a v některých místech je prováděn i sběr posekané trávy. Strojní sečení pak provádí vlastními kapacitami pomocí univerzálních nosičů nářadí se sekačkou na skládacím rameni s dosahem cca do 5 metrů od kraje vozovky, dle typu stroje a tvaru tělesa. Mezi další stroje na strojní sečení, kterými je SSÚD vybaveno, patří např. pásové radiem řízené sekačky nebo speciální svahové kolové sekačky s kabinou. Středisko správy a údržby dálnice si sečení zajišťujeme částečně vlastními silami, a to zejména ve středových dělících pásech, na krajnicích či prostorech křižovatek. Dodavatelsky pak řeší seč podél oplocení, rozsáhlých ploch ve výsadbách nebo rozsáhlých svahů. Například pro sečení středního dělicího pásu je zapotřebí až 2 univerzálních nosičů nářadí se sekačkou a 3 vozidel s vozíky zabezpečujícími pracovní místo. Posekaná tráva je poté odsávána do sběrného vozu, aby nedocházelo k jejímu rozfoukání do jízdních pruhů. Dosečení může probíhat ještě ručně pomocí křovinořezů, stejně jako sběr odpadků. Sečení probíhá buď v pojízdné nebo pevné uzávěře, a to s ohledem na typ prováděné činnosti a druhu sečení. SSÚD 12 udržuje celkem cca 1 100 000 m2 travního porostu v různých sklonech svahů. Mezi nejobtížnější úseky patří strmé svahy, např. na kuželech mostů, dále pak skalnaté zářezy nebo sečení prakticky svislých vyztužených vegetačních svahů, tzv. terra-mesh. Také tyto činnosti jsou prováděny za provozu, pouze se sníženou rychlostí na 80 km/h.

Při těchto činnostech se venku na dálnici pohybují pracovníci, které nechrání jejich vozidlo. Řidičům proto děkujeme, že dodržují rychlost v uzavírkách a pomáhají našim kolegům se večer vrátit domů.

Print Friendly, PDF & Email