Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech celostátní sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Zveřejněné výsledky ukazují, že doprava oproti minulému CSD, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom výrazně ovlivnila pandemie koronaviru.

V Ústeckém kraji patří mezi nejzatíženější dálnice D8 v daném úseku a silnici I/62 v Ústí nad Labem. V přehledu níže jsou uvedeny celkové počty motorových vozidel za 1 den v nejvíce zatíženější úsecích dálnic, silnic I. a II. třídy. Těžká motorová vozidla (nákladní + autobusy) jsou uvedena samostatně.

Všechna motorová vozidla celkem

• 34 402   D8, úsek Nová Ves (I/16) – Roudnice n. L. (II/240)
• 31 712   I/62 Ústí n. L., ul. Přístavní mezi ul. Předmostí a Mariánský most
• 24 942   II/613 Ústí n. L., ul. Střelecká mezi ul. U Trati a Pražská (I/30)

Těžká motorová vozidla celkem

• 11 069   D8, úsek Nová Ves (I/16) – Roudnice n. L. (II/240)
• 4 823   I/62 Ústí n. L., ul. Přístavní mezi ul. Předmostí a Mariánský most
• 3 320   II/613 Ústí n. L., ul. Žižkova mezi ul. Střelecká a Tyršova (II/253)

CSD 2020 bylo zajišťováno, stejně jako při minulém sčítání, vybraným dodavatelem, jímž bylo tentokrát sdružení firem CDVAMP (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ManpowerGroup s.r.o. a VARS BRNO, a.s.) pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i.

Sčítání bylo provedeno stejně jako v případě CSD 2016 pro celkem 13 kategorií vozidel včetně cyklistů za využití automatického i ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve 4–6 opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků. Vlastní sčítání pak probíhalo za pomoci mobilní aplikace s možností on-line přenosu dat do centrálního datového skladu.

Print Friendly, PDF & Email