Jak jsme pokročili s pracemi na některých mostech v rámci stavby 4,5 km dlouhého úseku dálnice D7 u Chlumčan a jaké práce zde nyní probíhají?

Na mostě přes Smolnický potok o délce 185 metrů probíhá betonáž 15 metrů vysokých pilířů, přičemž na jeden pilíř se spotřebuje 42 kubíků betonu. Dále zde také probíhá bednění trámů nosné konstrukce, poté montáž výztuže a následovat bude betonáž mostovky. Na mostě je již osazených 14 nosníků o celkové hmotnosti 86 tun. Na mostě přes železniční trať je spodní stavba kompletně hotová a probíhá betonáž nosné konstrukce. Dalším mostním objektem je biokoridor s prefabrikovanou klenbovou konstrukcí, která se skádá z třech dílů – dvou pat a jednoho oblouku, přičemž paty váží 13,5 tun a oblouk až 17 tun. Nad biokoridorem bude ve finále navezeno 6,5 metru zeminy. Na mostě přes silnici II. třídy s rozpětím 20 metrů jsou kompletně vybetonované základy a pokračujeme na výstavbě dříků opěr a křídel.

Stavbu, jejímž zhotovitelem je společnost Metrostav Infrastructure a.s., plánujeme uvést do provozu v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email