Čtyřpruhový úsek silnice I/13 mezi Mostem a Bílinou by mohl být do konce letošního roku rychlejší, pomůže tomu oplocení komunikace a úprava středových svodidel.

O záměru zrychlit část čtyřpruhové silnice I/13 do konce roku dnes informovali skrze online konferenci zástupci chomutovské Správy ŘSD vedení města Most v čele s primátorem Janem Paparegou. Zvýšit rychlost na silnici I/13 chce ŘSD také na úseku z Mostu do Chomutova. „Připravujeme zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na projekt stavby pro úsek Chomutov–Most, který bude vyžadovat větší úpravy stávající komunikace,“ sdělila k aktuálnímu stavu přípravy na zrychlení silnice z Mostu do Chomutova Eva Semanová z úseku výstavby chomutovské Správy ŘSD. Vedle toho odprezentovala stav přípravy dalších staveb, které mají vazbu na okres Most.

Z hlediska zprovozněné stavby I/13 Třebušice MÚK musí ŘSD ČR dokončit některá kompenzační opatření, jako je náhradní výsadba a tůně. Zástupcům mosteckého magistrátu byl přednesen plán kompenzačních opatření.

V rámci dnešní online prezentace byl prostor také pro otázky spojené s provozem. Podrobné shrnutí a další plán oprav představil vedoucí provozního úseku Vít Plechatý. „V letošním roce máme připravené akce za téměř 55 milionů korun, zejména na opravy mostů a povrchů silnic,“ uvedl vedoucí provozního úseku. Z mosteckého magistrátu přesto zazněla výtka na výtluky, které ohrožují bezpečnost i majetek řidičů. S omluvou přispěchal ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. „Měli jsme problém s uzavřením zakázky na opravy výtluků. To je však již vyřešené a zmíněné výtluky budou opravené ještě tento týden,“ ujistil zástupce magistrátu.

S ohledem na lepšící se situaci je další koordinační jednání předběžně naplánováno na září letošního roku, a to již tradičně přímo na mosteckém magistrátu.

Prezentace “Přehled investičních a neinvestičních akcí v okrese Most”

Print Friendly, PDF & Email