Na D1 dokončujeme opravu mostů u Měšína

Na D1 dokončujeme opravu mostů u Měšína

Letos o prázdninách jsme zahájili opravu 2 přesýpaných mostů na dálnici D1 u Měšína přibližně v kilometru 116 až 117 provozního staničení dálnice. Mosty převádějící pod dálnicí vodoteče bylo třeba opravit zejména z důvodu koroze tzv. turbosideru v úrovní hladiny....