Ředitelství silnic a dálnic ČR pro kraj Vysočina 

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Na D1 dokončujeme opravu mostů u Měšína

Na D1 dokončujeme opravu mostů u Měšína

Letos o prázdninách jsme zahájili opravu 2 přesýpaných mostů na dálnici D1 u Měšína přibližně v kilometru 116 až 117 provozního staničení dálnice. Mosty převádějící pod dálnicí vodoteče bylo třeba opravit zejména z důvodu koroze tzv. turbosideru v úrovní hladiny....

I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/406 15

I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/406 15

V 2. polovině července 2022 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina územní rozhodnutí pro úpravu křižovatky silnice I/23 se silnicí III/40615 u Dobré Vody na Jihlavsku, které koncem října nabylo právní moci. Stavebně se jedná o směrovou i výškovou přeložku silnic I/23 a...

Zimní údržba v Kraji Vysočina na komunikacích ve správě ŘSD ČR

Zimní údržba v Kraji Vysočina na komunikacích ve správě ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako správce dálnic a silnic I. tříd v Kraji Vysočina, zajišťuje zimní údržbu na 93 kilometrech dálnice D1 a 416 km silnici I. tříd na území kraje. Jedná se přibližně o 10 % z celkové délky silniční sítě na Vysočině. Zimní období dle...

I/38 Víkendová uzavírka tunelu Jihlava

I/38 Víkendová uzavírka tunelu Jihlava

Upozorňujeme na víkendovou uzavírku tunelu Jihlava na silnici I/38. Ta je stanovena od 7:30 hod. soboty 5. 11. 2022 do 22:00 hod. neděle 6. 11. 2022. Důvodem je nutná revize technologií tunelu, jako podmínky pro dodržení běhu záruční lhůty po rekonstrukci jeho...

Začíná období zimní údržby

Začíná období zimní údržby

Začátkem listopadu bude zahájena sezóna zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy. Během letošní zimy se o průjezdné komunikace bude starat v rámci SSÚD ŘSD 793 našich zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 662 řidičů a 131 dispečerů. Další...

Videa a tweety z kraje Vysočina

Na levé odpočívce dálnice D1 u V. Meziříčí jsme v rámci opravy vozovkového krytu stání pro osobní vozidla položili ve středu 23.11.200 obrusnou vrstvu a následně provedli obnovu VDZ. Nyní probíhají dokončovací práce, abychom ji v pondělí 28.11.2022 ráno opět uvedli do provozu.

Na sil. I/19 u Dobré u Přibyslavi a sil. I/34 u Onšovic na Pelhřimovsku vznikají 2 nové silniční meteostanice. Součástí systému dopravní telematiky se stanou už v 12/2022 a pomohou varovat před hrozícími situacemi nebezpečnými pro silniční dopravu.
https://kraje.rsd.cz/vysocina/na-vysocine-vznikaji-2-nove-silnicni-meteostanice/

Vlícovací body na vozovkách (viz. obr.) nemají spojitost s vodorovným dopravním značením. Jedná se o jeden z typů geodetických bodů, které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení digitální technické mapy krajů.
https://kraje.rsd.cz/vysocina/vlicovaci-body-dtm-na-vozovkach/

Print Friendly, PDF & Email