Ředitelství silnic a dálnic ČR pro kraj Vysočina 

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/34 oprava mostů u Havlíčkova Brodu

I/34 oprava mostů u Havlíčkova Brodu

Vybrali jsme zhotovitele 2 mostů na silnici I/34 u Havlíčkova Brodu. Most ev.č. 34-044 nedaleko BČS MOL v Žižkově ulici i most ev.č. 34-45a, nedaleko odbočky na Dvorce a Kyjov, opraví společnost M-Stav CZ s.r.o. Jednopólový most z roku 1994 ev. č. mostu 34-044 převádí...

I/38 Vílanec mosty-kyvadlově řízený provoz

I/38 Vílanec mosty-kyvadlově řízený provoz

V rámci probíhající opravy 2 mostů u Vílance na Jihlavsku jsme do provozu uvedli provizorní komunikaci podél stávající silnici I/38, na níž jsme dne 19.5.2022 převedli veškerý provoz v inkriminovaném úseku stavby. S ohledem na šířku provizorní komunikace je po ní...

I/38 PHS Radostín

I/38 PHS Radostín

V Radostíně na Havlíčkobrodsku jsou ukotveny železobetonové sloupky a v nich osazené soklové panely nové 240 metrů dlouhé protihlukové stěny. V současné době probíhá zasypávání na rubové straně steny a zemní práce souvisejí s úpravou terénu. V pátek 13.5.2022...

I/23 Vladislav mikrokoberec

I/23 Vladislav mikrokoberec

Do veřejného výběrové řízení na zhotovitele opravy povrchu 2 kilometry dlouhého úseku silnice I/23 u obce Vladislav na Třebíčsku jsme obdrželi 5 nabídek. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost SILSTAP – silniční stavební práce s.r.o., která bude práci...

I/38 Vílanec mosty-předání staveniště

I/38 Vílanec mosty-předání staveniště

Zhotoviteli jsme předali staveniště akce "I/38 Vílanec mosty", v rámci níž provede společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s celkovou opravu 2 klenbových mostů u obce Vílanec na Jihlavsku za 17,58 mil. Kč bez DPH. Oprava mostu ev.č. 38-077 a ev.č. 38-078 bude...

I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu-zrušení stavebního povolení

I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu-zrušení stavebního povolení

Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 15.3.2022 zrušil stavební povolení vydané rozhodnutím Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 21.11. 2018, které se týkají některých stavebních objektů JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Bohužel...

Videa a tweety z kraje Vysočina

V rámci opravy dálničního přivaděče Jihlava přecházíme na 2. etapu. Od Út. 5.7.2022 plánujeme uzavřít jízdní pás ve směru na Jihlavu. Jezdit se bude v protilehlém jízdním pásu v režimu 1+1 JP. Uzavřeny budou i větve dotčených MÚK. Více info na:
https://kraje.rsd.cz/vysocina/pri-oprave-silnice-i-38-d1-jihlava-prechazime-na-dalsi-etapu/

Dnes jsme v režimu předčasného užívání stavby uvedli do provozu poslední úsek z 11km opravené sil. I/37 mezi Ostrovem n./O. a Křižanovem. Dokončovací práce budou probíhat i nadále mimo komunikaci nebo v rámci posuvného prac. místa s lokálním omezením. Děkujeme za trpělivost.

Prázdniny jsou tady! Co uděláme proto, aby letošní nástup prázdnin a hromadné odjezdy proběhly co nejlépe, a jaká jsou naše doporučení řidičům? A také kam volat, když se dostanete do problému. O tom je letošní první prázdninový asfaltový podcast. https://www.rsd.cz/-/podcast-mezi-n%C3%A1mi-asfalty-pr%C3%A1zdninov%C3%BD-provoz

Print Friendly, PDF & Email