Na stavbě “rampy Mostecké ” ve Vsetíně tento týden probíhá vrtání a betonáž pilot budoucí opěrné zdi u silnice I/57. Tyto práce zatím nevyžadují další speciální omezení provozu. Stále platí jen snížená rychlost na 30 km/h a zúžené jízdní pruhy v obou směrech silnice I/69.

V rámci stavby dojde k vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulost dopravy.

Nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69. Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

 

I/69 Vsetín, rampa Mostecká

počet všech stavebních objektů: 31

zhotovitel: sdružení Strabag a Eurovia

cena stavby dle smlouvy: 220 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění stavby: 2024

Print Friendly, PDF & Email