Pokračující práce stavbě “I/69 Vsetín, rampa Mostecká” zatím nevyžadují změny ve vedení provozu. První změny očekáváme vzhledem k postupujícím pracím na okružní křižovatce cca koncem srpna, kdy na silnici I/69 v části Rokytnice přesuneme provoz na opačnou stranu komunikace.

V rámci stavby budujeme dvě nové větve křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulosti dopravy.

Nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vzniká na silnici I/69. Součástí je také výstavba nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

I/69 Vsetín, rampa Mostecká

Hlavní trasa:

kategorie: S 11,5/90

počet všech stavebních objektů: 31

zhotovitel: sdružení Strabag a Eurovia

cena stavby dle smlouvy: 220 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění stavby: 2024

 

Print Friendly, PDF & Email