Novou okružní křižovatku u Starého Města zprovozníme v pondělí 25. března po 12 hodině. Bude sloužit k napojení silnic I/55 a III/42824 na dálnici D55 přes přivaděč Staré Město a MÚK Staré Město – sever. Její vybudování vyšlo na 8,4 mil. Kč bez DPH.

Křižovatka je jednopruhová, čtyřramenná. Návrhová rychlost na okružním jízdním pásu a na vjezdech a výjezdech je 30 km/h. Vnější poloměr okružní křižovatky činí 20 m vnitřní poloměr je 12 m. Celková délka osy okružní křižovatky je 126 m.

Print Friendly, PDF & Email