Opravu povrchu silnice I/69 v obci Lhota u Vsetína zahájíme přípravnými pracemi v pondělí 3. 6. Celý příští týden budeme v úseku oprav demontovat svodidla, seřezávat krajnice a upravovat příkopy. Během těchto prací zatím nebude nutné omezit provoz. Pracovní místo bude označeno světelnou šipkou.
Hlavní práce v rámci opravy poškozeného povrchu vozovky silnice I/69 ve Lhotě u Vsetína v úseku v délce 2,4 km budeme realizovat v termínu od 10. 6. do 31. 8. 
Provoz bude veden jednosměrně ve směru z Vizovic do Vsetína. V opačném směru řidiči vozidel do 3,5 t projedou po souběžné komunikaci obcí Lhota u Vsetína. Vozidla nad 3,5 t budou mít vyznačenu objízdnou trasu přes Valašskou Polanku a Vizovice na silnici I/49. Oprava, která potrvá do konce srpna, vyjde na 35,4 mil. Kč.
Print Friendly, PDF & Email