Po krátké zimní přestávce, kdy mrazivé teploty na chvíli přerušily práce na záchranném archeologickém výzkumu na stavbě dálnice D55 v úseku Babice- Staré Město, již archeologové hlásí další nálezy. Jedná se o několik žárových hrobů, které datují do mladší doby bronzové (cca 1300 – 1000 let př. n.l.). U obce Babice navíc objevili zřejmě okraj původního sídliště, a to pozůstatek dvou stavebních objektů a drobné artefakty, například tuhovanou keramiku, na jejichž časovém určení nyní pracují.

Zhotovitelem záchranného archeologického výzkumu je sdružení Archaia a Samson Praha.

Kromě archeologického výzkumu na stavbě úseku dálnice D55 Babice- Staré Město v délce 8460 m probíhají  přeložky elektro-sítí a další přípravné práce, jako např. kácení dřevin. Po skončení těchto prací, které předpokládáme v červnu, dáme zhotoviteli pokyn pro zahájení stavby. Její součástí bude vybudování 13 mostů,  3 mimoúrovňových křižovatek a 2 protihlukových stěn v délce 2000 m.

Výše investice je 2, 850 mil. Kč bez DPH.

Řidiči se poprvé projedou po tomto úseku dálnice D55 v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email