Na budované trase dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek ještě stále probíhá ve vybraných lokalitách úspěšný archeologický výzkum. Aktuálně archeologové hlásí nález 40 hrobů s kosterními pozůstatky, které objevili u obce Polešovice. Na základě nálezů mincí – denárů je datují do průběhu 11. století.

“V tomto místě se nám podařilo identifikovat a prozkoumat i další dva hroby, které jsou však výrazně starší. Jeden náleží podle předběžného zařazení pozdní době kamenné – kultuře zvoncovitých pohárů a druhý závěru střední doby bronzové. Zemřelí jsou pohřbeni v natažené poloze na zádech v poměrně rozměrných hrobových jámách tvaru obdélníku se zaoblenými rohy. Zajímavostí je, že muži jsou orientováni lebkou k východu, zatímco ženy k západu. Z dosavadního stavu výzkumu je možné vysledovat, že hroby tvoří určité semknuté skupiny, jiné hroby jsou pak umístěny solitérně ve větší vzdálenosti od centra pohřebiště. Celkový rozsah pohřebiště není znám, jelikož pokračuje mimo skrytou plochu,” prozradil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Mezi nálezy se objevují předměty typické pro povelkomoravské období. “Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby (stříbrné či postříbřené záušnice), zatímco mužské obsahují většinou železný nůž či jiné drobné předměty denní potřeby. Zvláštností je trojcípá parohová schránka plošně zdobená dekorem sestávajícím ze složitých propletenců,” dodal Popelka.

Kosterní pozůstatky zemřelých starých Slovanů teď čeká laboratorní ošetření a komplexní antropologická analýza, při které bude zkoumán věk, pohlaví, patologické změny, zranění utrpěná v průběhu života a další analýzy.

Foto: Ústav archeologické památkové péče Brno

Nově vznikající úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem v délce 8800 m je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici. Stávající dvoupruhové uspořádání silnice I/55 přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Po dálnici D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem se řidiči poprvé projedou v roce 2024. Součástí stavby je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo 7. 9. 2021.

Print Friendly, PDF & Email