Už více než měsíc jezdí řidiči po 1. polovině JV obchvatu Otrokovic. Práce na 2. jízdním pásu intenzivně pokračují. Současně budujeme okružní křižovatku-napojení na D55 na uzavřené silnici I/55 mezi Napajedly a Otrokovicemi. Průběh prací můžete zhlédnout v tomto videu:

 

Nový asfaltový povrch a lepší šířkové parametry získá ještě v tomto roce ulice Dr. Beneše v Napajedlích, která slouží jako příjezdová komunikace k  dálničnímu obchvatu Otrokovic. Krajská silnice III/49724 bude napojena na vznikající mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Napajedla. Rekonstrukce proběhne pod správou Ředitelství silnic Zlínského kraje. Rekonstrukce se týká části silnice III/49724 v průjezdním úseku města Napajedla v délce 529 m. Začátek úseku navazuje na přivaděč od jihovýchodního obchvatu na města Otrokovic na dálnici D55, konec úseku se pak nachází u průsečné křižovatky silnice III/49724 se silnicí III/4973 (ul. Bartošova) a místní komunikace (ul. Chmelnice). Šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 m.

Stavební práce na silnici III/49724 budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy budou obousměrně vyznačeny na silnici I/55, III/4972, III/49724 a III/4973.

Rekonstrukce silnice skončí v listopadu a bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Napajedla. Předmětem stavby města bude výstavba stezky pro pěší a cyklisty navazující na stavbu přivaděče v rámci D55 či zatrubnění příkopu. Podél silnice III/49724 bude vybudován podélný parkovací pruh, dojde k úpravě veřejného osvětlení, stavební úpravě chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem vč. připojení místních komunikací (ul. Zahradní a Chmelnice) na silnici III/49724. Tyto práce skončí v jarních měsících roku 2022.

Print Friendly, PDF & Email