Už měsíc intenzivně probíhá stavba nového úseku dálnice D55 Babice – Staré Město. Aktuálně budujeme napojení na silnici I/50 za Starým Městem v km 57,1 -57,8. Zde je silnice I/50 částečně uzavřena ve směru na Uherské Hradiště. Jednosměrná objízdná trasa vede po silnici I/50 H – ulici Brněnská a po komunikaci II/427, ulici Kostelanská. Ve směru z Uherského Hradiště je pracovní úsek jednosměrně průjezdný. Omezení bude platit zhruba 4 měsíce. Děkujeme za trpělivost.

Součástí stavby dálnice D55 Babice – Staré Město je vybudování 18 mostů,  3 mimoúrovňových křižovatek a 2 protihlukových stěn v délce 2000 m. Výše investice je 2, 850 mil. Kč bez DPH. Řidiči se poprvé projedou po tomto úseku dálnice D55 v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email