Archeologové hlásí další významné objevy z nově vznikajícího úseku dálnice D55 Babice-Staré Město. Ačkoliv v této lokalitě hojnost nálezů předpokládali, velké množství předčilo jejich očekávání. Jde o průřez sídlištních a pohřebních objektů, keramiky, pozůstatků cest a artefaktů z různých časových období od mladšího paleolitu.

Podle archeologů jde o polykulturní lokalitu. Stavbu mají rozdělenou do pěti úseků. Od začátku roku, kdy začal záchranný archeologický výzkum, v různých místech objevili pozůstatky osídlení z rozdílných období. Nejstarším nálezem je štípaná industrie – šipka z období mladšího paleolitu. Dále osídlení z neolitu (kultura s lineární keramikou), několik žárových hrobů z doby bronzové (kultura lužických popelnicových polí), prozatím 4 chaty z doby železné – laténské  a keramiku ze slovanského období (8. – 9. stol. n. l.).

Začátkem týdne archeologové objevili v úseku č. 3 mezi Babicemi a Huštěnovicemi řadu dalších objektů z různých období.  ” V této oblasti jsme bohaté nálezy očekávali, jejich vysoký počet nás však mile překvapil,”  prozradil archeolog Jan Vízner.

 

Kromě archeologického výzkumu na stavbě úseku dálnice D55 Babice- Staré Město v délce 8460 m probíhají  přeložky elektro-sítí a další přípravné práce. Po skončení těchto prací, které jsou předpokládány v červnu, dojde k zahájení samotné stavby. Její součástí bude vybudování 18 mostů, 3 mimoúrovňových křižovatek a 2 protihlukových stěn v délce 2000 m.

Výše investice je 2, 850 mil. Kč bez DPH. Řidiči se poprvé projedou po tomto úseku dálnice D55 v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email